Νέα πρόστιμα για τους προμηθευτές ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση.

Νέα πρόστιμα για τους προμηθευτές ενέργειας για να πιάσουμε τους εθνικούς στόχους εξοικονόμησης ετοιμάζει το ΥΠΕΝ.

Την προώθηση των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ετοιμάζει το ΥΠΕΝ. Επεξεργάζοντας, ήδη, την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το πώς θα παρακολουθείται η πορεία προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της χώρας στον τομέα αυτό.

Ο συνολικός στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και το τέλος του 2020 φτάνει τα 3332,7 ktoe. Και σε πρώτη φάση τα υπόχρεα μέρη θα κληθούν να αναλάβουν το 10% του συσσωρευτικού στόχου. Δηλαδή ο αρχικός στόχος για τους προμηθευτές θα αφορά σε 333 ktoe.

Ο υπό επεξεργασία Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης. Πρόκειται για ένα από τα βασικά μέτρα που έχει αναλάβει να προωθήσει η χώρα στο πλαίσιο των δράσεων. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Το «καμπανάκι» χτυπά για τις προμηθευτές ενέργειας. Αφού τα μέτρα που σχεδιάζει το ΥΠΕΝ συνεπάγονται ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων εκ μέρους τους, με την απειλή ιδιαίτερα υψηλών προστίμων.

Το πώς κατανέμεται ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας στα υπόχρεα μέρη για το 2017 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υψηλά πρόστιμα για όσους δε συμμορφώνονται

Αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμα το κόστος συμμόρφωσης, στον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου ήταν να κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ/ktoe. Επειδή, ωστόσο, έχουν ήδη εγερθεί σοβαρές ενστάσεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα οριστεί στα επίπεδα «κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ανά ktoe».

Μια υψηλή τιμή εξυπηρετεί ένα διττό στόχο. Αφενός, αντιστοιχίζεται με τις απαιτούμενες επενδύσεις για την υλοποίηση των μέτρων,  και αφετέρου, παίζει ρόλο αντικινήτρου. Ώστε οι υπόχρεοι να μην προτιμούν να εξαγοράζουν την υποχρέωσή τους. Καταβάλλοντας το αντίστοιχο αυτής ποσό στο Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης.

Μάλιστα, το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στα υπόχρεα μέρη που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους, μπορεί να είναι ακόμα και διπλάσιο του κόστους συμμόρφωσης. Βέβαια, προβλέπεται και δυνατότητα μεταφοράς μέρους του στόχου που δεν έχει επιτευχθεί για τον επόμενο χρόνο. Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα πώλησης τυχόν πλεονάσματος εξοικονόμησης ενέργειας από τον ένα υπόχρεο στον άλλο.

Ως κίνητρο για την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει συντελεστής προσαύξησης για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Παρότι η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται ακόμα σε φάση επεξεργασίας είναι σίγουρο ότι το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας έρχεται πλέον στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Η απειλή υψηλών προστίμων πιθανότατα θα επιταχύνει και τις εξελίξεις.

Καλέστε μας στο 2103003039 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας καλέσει το συντομότερο δυνατό