Τουριστική ανάπτυξη μέσω ΕΣΠΑ σε Γλυφάδα

Γη.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Στο ΕΣΠΑ έργα για την τουριστική ανάδειξη της Γλυφάδας Αττικής.

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται το έργο παρεμβάσεων αναβάθμισης για την τουριστική ανάδειξη του Δήμου Γλυφάδας. Με συνολικό προϋπολογισμό 157.843,89 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Διαδόχου Παύλου έμπροσθεν του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας. Το κτίριο κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1970 και μέχρι πρότινος στέγαζε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου καθώς επίσης και τη Δημοτική Αστυνομία.

Η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνει το κτίριο ανέρχεται σε 464,01 τ.μ.. Ενώ η συνολική έκταση, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντα χώρου υπολογίζεται στα 4.360 τ.μ. Σκοπός της πράξης είναι μετατροπή του κτιρίου σε πολυχώρο διοργάνωσης και τέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στοχεύοντας στην προσέλκυση τουριστών και εν γένει επισκεπτών μέσα από την οποία προσδοκάται η τόνωση των επιχειρήσεων εστίασης, αναψυχής και ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής. Συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αναλυτικότερα το προτεινόμενο έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

Υποέργο 1: Ωρίμανση έργου διαμόρφωσης χώρου πρώην τεχνικών υπηρεσιών και δημοτικής αστυνομίας

Αντικείμενο του εν λόγω Υποέργου 1 είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Γλυφάδας για την ωρίμανση του Υποέργου 2. Μέσω του οποίου θα αναβαθμιστούν οι χώροι του κτιρίου ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης από Εξειδικευμένο Σύμβουλο-Μελετητή με στόχο την προετοιμασία και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών. Προκειμένου να γίνει η πλήρη ωρίμανση της πράξης. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης για το τεχνικό Υποέργο 2 και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Υποέργο 2: Διαμόρφωση χώρου πρώην τεχνικών υπηρεσιών και δημοτικής αστυνομίας

Αντικείμενο του υποέργου αποτελεί το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την αναβάθμιση του κτιρίου και την μετατροπή του σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαιρέσεων, τοιχοποιίας, επενδύσεων και επιστρώσεων με τοποθέτηση γυψοσανίδων.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν το φωτισμό ανάδειξης τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος χώρου και την ανακατασκευή των δικτύων Η/Μ όπου απαιτείται με αφανείς διελεύσεις. Καθώς και ξύλινες κατασκευές, όπως ερμάρια, πάγκοι, ράφια και χωρίσματα. Τέλος θα λάβουν χώρα εργασίες χρωματισμού όλων των επιφανειών, αλλά και η εγκατάσταση συστημάτων ήχου, εικόνας & πυρόσβεσης. Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην αξιοποίηση του κτιρίου και στην ανάδειξή του ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Γλυφάδας του Νομού Αττικής, ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες Προιόντων