Καλάθι αγορών

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Βεβαιωση Μη Αυθαιρεσιας (Νομιμοτητας) για μεταβίβαση ακινήτου

Βεβαιωση Μη Αυθαιρεσιας (Νομιμοτητας) για μεταβίβαση ακινήτου

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου (νομιμοποίηση αυθαιρέτου) είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Έπειτα από επικοινωνία, μηχανικός του γραφείου μας, σας επισκέπτεται για αυτοψία και παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από μέρους μας, σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας. Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4495/2017 μπορεί να τακτοποιηθεί εφόσον δηλωθεί από 1/10/2011 έως 14/09/2012. Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά προς το Τ.Ε.Ε. και μόνο μέσω μηχανικού Το γραφείο μας με τους μηχανικούς που το στελεχώνουν αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν.4495/2017, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους συνεργασίας, τους οποίους συμφωνούμε μετά την αυτοψία μας στο αυθαίρετο.

Αυθαίρετα που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα αυθαίρετα που δεν βρίσκονται σε χώρους όπως δασικές εκτάσεις, δημόσια κτήματα, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, παράκτιες ζώνες κ.λ.π.

Οφέλη

 • Αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων για την αυθαίρετη κατασκευή.
 • Καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου. Πλέον για να γίνει μεταβίβαση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που βεβαιώνει οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η μεταβίβαση αυθαίρετης κατασκευής που δεν έχει τακτοποιηθεί.
 • Ρύθμιση του αυθαιρέτου με κόστος πολύ μικρότερο από το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 • Δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη.
 • Το κόστος της τακτοποίησης συμψηφίζεται με τυχόν ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που έχουν πληρωθεί για το ακίνητο.
 • Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, Ύδρευση, κτλ.
 • Εκτέλεση εργασιών επισκευής η αποπεράτωσης
 • Απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚ

Ποιο το πρόβλημα αν δεν γίνει υπαγωγή στη ρύθμιση;

 • Η μεταβίβαση του ακινήτου καθίσταται πλεον πρακτικά αδύνατη, αφού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο.
 • Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος και εντοπιστεί το αυθαίρετο εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων που προβλέπουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ή και κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.

Η Διαδικασία που ακολουθούμε:

 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
 • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους.
 • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
 • Λεπτομερής ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
 • Σχεδιασμός νέων Κατόψεων, Τομών και Διαγράμματος Κάλυψης με διαγράμμιση των αυθαίρετων τμημάτων και καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη.
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.
 • Παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495/ 2017

Σε συμβολαιογραφικές πράξεις επί ακινήτων όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού. Αυτή εκδίδεται για:

α) Οικόπεδα χωρίς κτίσμα

β) Νομίμως υφιστάμενες κατασκευές

γ) Κτίρια ή οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους ρύθμισης αυθαιρεσιών ( Ν.3843/ 2010, Ν. 4014/ 2011, Ν. 4178/ 2013) ή που υπάγονται στον Ν. 4495/ 2017 υπό την προϋπόθεση εξόφλησης τουλάχιστον του 30% του προστίμου.

 Η Βεβαίωση Νομιμότητας έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και προσαρτάται στις ανωτέρω δικαιοπραξίες.

Δείτε επίσης για ολική ανακαίνιση σπιτιού ιδέες αλλά και για ανακαίνιση μπάνιου τιμή.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης και  διακόσμηση γραφείου εργασίας. 

Αν είστε σε μια περίοδο ανανέωσης του χώρου σας είμαστε εδώ για να αναλάβουμε όλες τις οικοδομικές εργασίες που θα χρειαστούν. Μάθετε ποιο είναι  για άδεια μικρής κλίμακας το κόστος

Ανακαλύψτε τα εξαιρετικής ποιότητας έπιπλα γραφείουέπιπλα κήπουπαιδικά έπιπλα που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δημιουργείστε τον χώρο που ονειρεύεστε. 

 

Βεβαιωση Μη Αυθαιρεσιας (Νομιμοτητας) για μεταβίβαση ακινήτου

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου (νομιμοποίηση αυθαιρέτου) είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Έπειτα από επικοινωνία, μηχανικός του γραφείου μας, σας επισκέπτεται για αυτοψία και παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από μέρους μας, σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.

Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4495/2017 μπορεί να τακτοποιηθεί εφόσον δηλωθεί από 1/10/2011 έως 14/09/2012.

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά προς το Τ.Ε.Ε. και μόνο μέσω μηχανικού

Το γραφείο μας με τους μηχανικούς που το στελεχώνουν αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν.4495/2017, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους συνεργασίας, τους οποίους συμφωνούμε μετά την αυτοψία μας στο αυθαίρετο.

Αυθαίρετα που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα αυθαίρετα που δεν βρίσκονται σε χώρους όπως δασικές εκτάσεις, δημόσια κτήματα, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, παράκτιες ζώνες κ.λ.π.

Οφέλη

 • Αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων για την αυθαίρετη κατασκευή.
 • Καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου. Πλέον για να γίνει μεταβίβαση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που βεβαιώνει οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η μεταβίβαση αυθαίρετης κατασκευής που δεν έχει τακτοποιηθεί.
 • Ρύθμιση του αυθαιρέτου με κόστος πολύ μικρότερο από το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 • Δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη.
 • Το κόστος της τακτοποίησης συμψηφίζεται με τυχόν ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που έχουν πληρωθεί για το ακίνητο.
 • Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, Ύδρευση, κτλ.
 • Εκτέλεση εργασιών επισκευής η αποπεράτωσης
 • Απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚ

Ποιο το πρόβλημα αν δεν γίνει υπαγωγή στη ρύθμιση;

 • Η μεταβίβαση του ακινήτου καθίσταται πλεον πρακτικά αδύνατη, αφού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο.
 • Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος και εντοπιστεί το αυθαίρετο εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων που προβλέπουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ή και κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.

Η Διαδικασία που ακολουθούμε:

 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
 • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους.
 • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
 • Λεπτομερής ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
 • Σχεδιασμός νέων Κατόψεων, Τομών και Διαγράμματος Κάλυψης με διαγράμμιση των αυθαίρετων τμημάτων και καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη.
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.
 • Παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495/ 2017

Σε συμβολαιογραφικές πράξεις επί ακινήτων όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού. Αυτή εκδίδεται για:

α) Οικόπεδα χωρίς κτίσμα

β) Νομίμως υφιστάμενες κατασκευές

γ) Κτίρια ή οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους ρύθμισης αυθαιρεσιών ( Ν.3843/ 2010, Ν. 4014/ 2011, Ν. 4178/ 2013) ή που υπάγονται στον Ν. 4495/ 2017 υπό την προϋπόθεση εξόφλησης τουλάχιστον του 30% του προστίμου.

 Η Βεβαίωση Νομιμότητας έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και προσαρτάται στις ανωτέρω δικαιοπραξίες.

Η Βεβαίωση Μηχανικού που πιστοποιεί οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο είναι ένα έντυπο που πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου (κτηρίου, οικοπέδου, γηπέδου).

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013). Η Βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, όπου βεβαιώνεται από τον Μηχανικό ότι δεν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο.

Αναλαμβάνουμε φακέλους έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Καλέστε μας στο 2103003038. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς. Δείτε περισσότερα στη σελίδα ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Στο παρακάτω κείμενο συγκεντρώσαμε σε απλή μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Βεβαιωση Μηχανικου για Μεταβιβαση Ακινητου.

 1. Πώς αλλιώς ονομάζεται η Βεβαίωση μηχανικου για μεταβίβαση ακινήτου;
  Η κατά το νόμο ονομασία της είναι: ”Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017”. Μπορείτε ωστόσο να τη δείτε και σαν ”Βεβαίωση Νομιμότητας Ακινήτου” ή σαν ”Βεβαίωση μη Αυθαιρεσιών σε Ακίνητο”.
 2. Ποιον αφορά η βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου;
  Αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην περίπτωση μεταβίβασης αφορά τον πωλητή αφού κατά το χρόνο σύνταξης της Βεβαίωσης Μηχανικού αυτός είναι ο κάτοχος του ακινήτου.
 3. Ποιά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης;
  Α) Πολεοδομικά Στοιχεία ακινήτου (πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας):

Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Διάγραμμα Κάλυψης
Κάτοψη εξεταζόμενου ορόφου
Μια τομή όπου να φαίνονται τα ύψη
Β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν):

Το συμβόλαιο που αποδεικνύει την κατοχή του ακινήτου. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται επίσης η σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, προγενέστερα συμβόλαια κτλ.
Συννημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Συμβόλαιο
Συννημένη Κάτοψη
Γ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Ταυτότητα ή Διαβατήριο
Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται πώς δηλωνόταν το ακίνητο

 1. Τι γίνεται αν κάποιο από τα απαιτούμενα έγγραφα λείπει;
  Θα πρέπει να αναζητηθεί είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Αν αφορά πολεοδομικό έγγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί στην Πολεοδομία κι αν αφορά συμβολαιογραφικό έγγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί στον τόμο του συμβολαιογράφου που έχει συντάξει το συμβόλαιο. Το Ε9 ο ιδιοκτήτης μπορεί να το τυπώσει από την ηλεκτρονική εφαρμογή του taxis ή να το ζητήσει από το λογιστή του.

Τονίζεται ότι δεν αποκλείεται το σχέδιο της πολεοδομίας να μην συμπίπτει με το σχέδιο του συμβολαίου. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο στο παρελθόν στις κατασκευές στη χώρα μας, με άλλο σχέδιο να έγινε η έγκριση στην πολεοδομία, με άλλο να έγινε η κατασκευή και με άλλο να έγινε η μεταβίβαση.

 1. Ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης;
  Αφού συγκεντρωθούν και παραδοθούν στο μηχανικό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτός διενεργεί αυτοψία στο εξεταζόμενο ακίνητο και ελέγχει την ύπαρξη ή όχι αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυθαίρετο η διαδικασία προχωράει άμεσα.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες αυτές απαιτείται να τακτοποιηθούν με τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4495/2017). Όταν ολοκληρωθεί η τακτοποίηση και η πληρωμή μέρους του προστίμου (συγκεκριμένα το 30% αυτού), εκδίδεται από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η Βεβαίωση Νομιμότητας.

 1. Είναι απαραίτητη η Βεβαίωση Μηχανικού για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου;
  Χωρίς αυτό το έγγραφο δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της μεταβίβασης στο συμβολαιογράφο. Επίσης, αν η βεβαίωση είναι ψευδής, δηλαδή στο ακίνητο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές αλλά ο μηχανικός δηλώσει ότι δεν υπάρχουν τότε και ο πωλητής και ο μηχανικός κινδυνεύουν με ποινικές ευθύνες (εξαπάτηση, ψευδή δήλωση). Eπιπλέον, ο αγοραστής μπορεί να κινηθεί αστικά εναντίον του πωλητή διεκδικώντας αποζημιώσεις ή ακόμα και ανατρέποντας τη μεταβίβαση.

Συνεπώς ο έλεγχος για τυχόν ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών στο ακίνητο είναι μια σοβαρή εργασία που πρέπει να γίνεται από έμπειρο ιδιώτη μηχανικό που να εξασφαλίζει την ορθότητα της Βεβαιώσης.

Στο Τεχνικό μας Γραφείο έχουμε πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και έχουμε εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις που συνοδεύουν μεταβιβάσεις.

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου

Ρωτήστε Τιμή

Παρατηρήσεις

Η Βεβαίωση Μηχανικού είναι προαπαιτούμενο έγγραφο για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου.
Ισχύει για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθεί νέα βεβαίωση.
Συνήθης χρόνος έκδοσης μια τυπικής Βεβαίωσης Mηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου: 2 εως 3 εργάσιμες ημέρες αφότου αναλάβουμε την υπόθεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τα έργα μας

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.