7 χώρες για την προστασία των μνημείων από την κλιματικής αλλαγής

Ρέθυμνο φάρος
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Επτά χώρες στη συνάντηση, στο Ρέθυμνο, για την προστασία των μνημείων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας υποδέχτηκε τους εταίρους του προγράμματος STORM. Μια επιτελική συνάντηση που ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουλίου στο Ρέθυμνο.
Το STORM χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020. Είναι ένα από τα δύο έργα που προκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την υποβολή 42 συνολικά προτάσεων. Το δεύτερο έργο που προκρίθηκε είναι το HERACLES, εκπρόσωποι του οποίου παρευρέθηκαν στην επιτελική συνάντηση.
Το πρόγραμμα STORM έχει στόχο να ορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Καθώς, και να προσφέρει στρατηγικές, συστήματα και τεχνολογίες για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς από αυτούς.
Στους 20 συνολικά εταίρους του προγράμματος συγκαταλέγονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες τεχνολογικής εξειδίκευσης, από επτά χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν:

 • η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
 • το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Η σύσκεψη του Ρεθύμνου ήταν η πρώτη επιτελική συνάντηση που οργανώθηκε στο Ρέθυμνο. Ενώ έχουν προηγηθεί δύο ακόμα επιτελικές συναντήσεις στα Musei Capitolini της Ρώμης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος STORM πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις:

 • στις πιλοτικές θέσεις στο Ρέθυμνο
 • τις Θέρμες του Διοκλητιανού στη Ρώμη της Ιταλίας
 • το Mellor του Ηνωμένου Βασιλείου
 • την Troia της Πορτογαλίας
 • και στην Έφεσο της Τουρκίας.

Στόχος της επιτελικής σύσκεψης του Ρεθύμνου ήταν:

 1. η επικαιροποίηση των ενεργειών των εταίρων ως προς την καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων των φυσικών φαινομένων
 2. η αξιολόγηση των κινδύνων για τα μνημεία
 3. οι εφαρμογές μέτρων πρόληψης.

Κατηγορίες Προιόντων