Καλάθι αγορών

Τι αλλάζει στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

πολυκατοικίες Αθήνα

Τι αλλάζει στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017 (ΚΕΝΑΚ) έναντι του προηγούμενου κανονισμού εκδόσεως 2010 παρουσιάζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Τις βασικές αλλαγές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017 (ΚΕΝΑΚ) έναντι του προηγούμενου κανονισμού εκδόσεως 2010 παρουσιάζει η ΠΟΜΙΔΑ.
Στις 12 Ιουλίου 2017 δημοσιεύτηκε ο νέος αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ 2017 σε αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού εκδόσεως 2010. Η αναθεώρηση αυτή ήταν υποχρεωτική από τον νόμο 3661/2013 και έγινε προς συμμόρφωση του εν λόγω Κανονισμού με τις απαιτήσεις τής νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/30/ΕΕ.
Με την δημοσίευση του ΚΕΝΑΚ 2017 και με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ για τις κατοικίες (“Εξοικονομώ κατ’ οίκον“) ως και για τα κτίρια του δημοσίου τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΜΙΔΑ μαζί με άλλους φορείς της αγοράς είχαν εγκαίρως επισημάνει το πρόβλημα αυτό από το 2015. Μάλιστα είχαν συμβάλει στην χρηματοδότηση της απαιτούμενης μελέτης από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ατυχώς όμως η πολιτεία καθυστέρησε δραματικά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να συνεργαστεί με τους φορείς της αγοράς για την άμεση προώθηση της μελέτης “βελτίστων επιπέδων απαιτήσεων”.
Με αποτέλεσμα:

 • απόλυτη στασιμότητα στον τομέα ενεργειακής αναβάθμισης των υφισταμένων κτιρίων,
 • τεράστιες επιπτώσεις στην αγορά υλικών και συσκευών θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού
 • και γενικά περαιτέρω εμβάθυνση της κρίσης στην αγορά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ 2017 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ 2010

Με τον ΚΕΝΑΚ 2017 επέρχονται πολλές συμπληρώσεις, βελτιώσεις και προσθήκες  ως προς τον ΚΕΝΑΚ 2010. Χωρίς όμως να μεταβάλουν ουσιαστικά τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές υλικών και εγκαταστάσεων. Και χωρίς να μειώνουν, όπως θα έπρεπε, το κόστος των τεχνικών παρεμβάσεων, τόσο σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων όσο και στην υλοποίηση νέων κατασκευών.

Ελαφρώς αυξημένες απαιτήσεις θερμομόνωσης

Π.χ. τα όρια για τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμομόνωσης διαφόρων δομικών στοιχείων μειώθηκαν ελαφρώς κατά περίπου 10% . Τα παλαιά και τα νέα όρια καθώς και το τυπικό πάχος θερμομόνωσης που αντιστοιχεί στα όρια αυτά δίδονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
Πίνακας 1 : Όρια θερμοπερατότητας και αντίστοιχου πάχους μονώσεως σε παλαιό και νέο ΚΕΝΑΚ

Αναλαμβάνουμε φακέλους έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Καλέστε μας στο 2103003038. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς.

Δομικό στοιχείο

ΚΕΝΑΚ 2017

Σκέφτεστε να προβείτε σε ανακαίνιση του σπιτιού – κατοικίας σας και αναζητάτε μία εταιρεία που θα σας καθοδηγήσει; Eνημερωθείτε για τα οφέλη της ανακαίνισης καθώς και για τις υπηρεσίες της recons στη σελίδα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ και ΤΙΜΕΣ

ΚΕΝΑΚ  2010

Κλιματική ζώνη

Κλιματική ζώνη

Α

Β

Γ

Δ

Α

Β

Γ

Δ

Μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας για δομικά στοιχεία [W/(m2.K)]

Οροφή

0,45

0,4

0,35

0,3

0,5

0,44

0,4

0,35

Εξωτερικός τοίχος

0,55

0,45

0,4

0,35

0,6

0,5

0,45

0,4

Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο

1,3

0,9

0,7

0,65

1,5

1

0,8

0,7

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος

1,3

0,9

0,7

0,65

1,5

1

0,8

0,7

Δάπεδο επί πιλοτής

0,45

0,4

0,35

0,3

0,5

0,44

0,4

0,35

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος

1,1

0,8

0,65

0,6

1,2

0,9

0,75

0,7

Τυπικό πάχος θερμομόνωσης (cm), αντίστοιχο στα ανωτέρω όρια θερμοπερατότητας

Οροφή

7,4

8,5

9,9

11,8

6,5

7,6

8,5

9,9

Εξωτερικός τοίχος

5,7

7,4

8,5

9,9

5,1

6,5

7,4

8,5

Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο

1,5

2,9

4,2

4,6

1,1

2,5

3,5

4,2

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος

1,5

2,9

4,2

4,6

1,1

2,5

3,5

4,2

Δάπεδο επί πιλοτής

7,4

8,5

9,9

11,8

6,5

7,6

8,5

9,9

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος

2,1

3,5

4,6

5,1

1,8

2,9

3,8

4,2

Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνεται ότι το απαιτούμενο ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης αυξήθηκε κατά 1 έως 2 εκατοστά, λόγω αυστηροποίησης των ορίων θερμοπερατότητας. Επειδή το τυπικό υλικό θερμομόνωσης τιμάται εις την αγορά περί τα 100 € ανά κυβικό μέτρο, η αύξηση του πάχους της θερμομόνωσης ισοδυναμεί με πρόσθετο κόστος περί τα 1 με 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας έναντι του ΚΕΝΑΚ 2010. Από τον πίνακα 1 επίσης παρατηρείται ότι το μέγιστο πάχος θερμομόνωσης είναι γενικώς κάτω των 10 εκατοστών εκτός για τις οροφές  και  τα δάπεδα σε πιλοτές όπου το πάχος φθάνει έως και 12 εκατοστά.

Αυξημένες θερμομονωτικές ιδιότητες κουφωμάτων

Μία ελαφρά επιβάρυνση εις το τίμημα των κουφωμάτων θα προκύψει επίσης και από τις ελαφρώς αυξημένες απαιτήσεις θερμομονωτικών ιδιοτήτων των κουφωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κλιματική Ζώνη

KENAK 2017

KENAK 2010

Α

Β

Γ

Δ

Α

Β

Γ

Δ

Θερμοπερατότητα (W/m2.K)

2,8

2,6

2,4

2,2

3,2

3

2,8

2,6

 

Απαιτήσεις βαθμού απόδοσης λεβήτων

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον βαθμό απόδοσης του λέβητα  θερμάνσεως καθορίζονται από την  Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ-1). Αυτή τη φορά όμως οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται με τον εποχιακό βαθμό απόδοσης του λέβητα έναντι του στιγμιαίου βαθμού απόδοσης υπό πλήρες φορτίο του ΚΕΝΑΚ 2010. Συγκριτικά όμως οι απαιτήσεις αυτές παραμένουν πρακτικά οι ίδιες. Π.χ. ενώ για λέβητα 100 έως 200 kW η παλαιά απαίτηση βαθμού αποδόσεως λέβητα-καυστήρα ήταν 93,4%, η νέα απαίτηση εποχιακού βαθμού αποδόσεως είναι 85%.
Σημειώνεται ότι αυτές οι νέες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 είναι κατώτερες από τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού  813/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) δια τον οικολογικό σχεδιασμό λεβήτων,  με τις οποίες προβλέπεται ως ελάχιστος εποχιακός βαθμός απόδοσης  για νέους λέβητες ισχύος > 70 kW : για μεν λέβητες πετρελαίου : 99,3%, για δε λέβητες αερίου : 103,9%. Τέτοιου είδους αποδόσεις επιτυγχάνονται μόνο από την νέα τεχνολογία λεβήτων συμπυκνώσεως, δηλαδή λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας καυσαερίων, είτε αερίου είτε πετρελαίου.
Αυτή η νέα απαίτηση του Κανονισμού (ΕΕ)  813/2013 αφορά όλους τους νέους λέβητες που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2015. Αυτό όμως σημαίνει ότι ακόμα κυκλοφορούν εις την αγορά λέβητες παλαιότερης τεχνολογίας οι οποίοι έχουν μείνει ως απόθεμα και οι οποίοι επιτρέπεται να τοποθετούνται ακόμα κατά ΚΕΝΑΚ 2017.
Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά στα μέλη της σε περίπτωση αντικατάστασης του υφιστάμενου λέβητα να προσανατολίζονται προς την τεχνολογία λεβήτων συμπυκνώσεως η οποία χαρακτηρίζεται για τον υψηλό βαθμό απόδοσης και επιφέρουν οικονομία στην κατανάλωση καυσίμων από 30% έως και 40% ως προς την υφιστάμενη κατάσταση.

Απαιτήσεις για τις αντλίες θερμότητας κατά την θέρμανση

Εδώ οι απαιτήσεις του νέου ΚΕΝΑΚ για τον εποχιακό βαθμό απόδοσης των αντλιών θερμότητας (SCOP)κατά την θέρμανση είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις  του ΚΕΝΑΚ 2010 :
• Για αερόψυκτες αντλίες θερμότητας : SCOP = 3,2
• Για υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας : SCOP = 4,3
• Για αντλίες θερμότητας υδρόψυκτες με θαλασσινό νερό ή γεωθερμικό εναλλάκτη : SCOP=3,5
Οι απαιτήσεις αυτές για το βαθμό απόδοσης (SCOP) όμως ικανοποιούνται ανέτως από τις νέες αντλίες θερμότητας με ρυθμιστή στροφών (ινβέρτερ) όπου αυτός προσεγγίζει άνετα το 3,8 (για τις αερόψυκτες μονάδες).

Απαιτήσεις  για αντλίες θερμότητας και ψύκτες κατά την ψύξη

Και εδώ οι απαιτήσεις μεταξύ των δύο εκδόσεων ΚΕΝΑΚ 2010 και 2017 για τον εποχιακό βαθμό απόδοσης ψυκτών SEER του κτιρίου αναφοράς είναι οι ίδιες χωρίς ο Κανονισμός ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό να θέτει άλλες ειδικότερες απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι η νέα τεχνολογία ψυκτών και αντλιών θερμότητας εμφανίζει ιδιαιτέρως αυξημένους εποχιακούς βαθμούς αποδόσεως και έτσι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ 2017 να είναι συγκριτικά ευχερέστερη.

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) στα κτίρια του τριτογενούς τομέα

Και εδώ διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις δια τις ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς είναι ακριβώς οι ίδιες στον νέο ΚΕΝΑΚ. Όμως οι απαιτήσεις για τις ΚΚΜ στα νέα κτίρια αυξάνουν σημαντικά όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1253/2014 και ιδίως τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτού με τα οποία προβλέπεται:
• KKM με μεταβλητή ταχύτητα ή πολλαπλών ταχυτήτων ανεμιστήρα
• ΚΚΜ με σύστημα ανάκτησης θερμότητας (ΣΑΘ) με διάταξη θερμικής παράκαμψης ΣΑΘ και ελάχιστη θερμική απόδοση ΣΑΘ: 67%  (ή 63% σε πτερυγιοφόρους εναλλάκτες)
• Ελάχιστη απόδοση ανεμιστήρα
• Μέγιστη ισχύς ανεμιστήρα με φίλτρα:  250 W/(m3/s)
Οι απαιτήσεις αυτές είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένες έναντι των απαιτήσεων για το κτίριο αναφοράς του ΚΕΝΑΚ 2017 και 2010.
 

Ζητήστε τιμή προσφοράς ανακαίνισης στη παρακάτω φόρμα ή Καλέστε μας στο 2103003038 και σχεδιάστε το χώρο σας με τις νέες τάσεις μαζί με έναν αρχιτέκτονα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα ανακαίνιση σπιτιού. Τέλος δείτε τον απόλυτο οδηγό για την ανακαίνιση του σπιτιού.

  Προτεινόμενες Κατηγορίες

  Ιδέες διακόσμησης

  Η εταιρεία είναι από τις πιο γνωστές, τεχνικές εταιρείες άρτια εξειδικευμένη και καταξιωμένη στο χώρο των κατασκευών και ειδικών κατασκευών αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων. Παρέχει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη, με προτάσεις ανακαίνισης και διακόσμησης του χώρου, γραφείου, ξενοδοχείου, καταστήματος, σπιτιού αλλά και την κατασκευή και εφαρμογή των προτάσεων.

  Ανακαινίσεις

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

  Κατασκευή

  Διακόσμηση

  Μελέτες - Άδειες

  Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

  Άδειες Δόμησης

  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.