Καλάθι αγορών

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή όπως είναι γνωστό ενεργειακό πιστοποιητικό ή αλλιώς ΠΕΑ είναι η κατάταξη του ακινήτου σας (κτηρίου ή κτιριακής μονάδας -διαμερίσματος) σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση και τις ενεργειακές απώλειες.

 Με την έννοια ενεργειακή κατανάλωση οι ενεργειακοί επιθεωρητές εννοούν το τι ξοδεύουν σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός, ηλιακή ενέργεια κλπ.) τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης για να διατηρήσουν σταθερές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του σπιτιού ή για άλλες χρήσεις. Στην έννοια ενεργειακές απώλειες συγκαταλέγονται συστήματα όπως η έλλειψη ή η ανεπαρκής μόνωση των τοίχων του σπιτιού, τα παλαιού τύπου κουφώματα κ. ά. που αντί να βοηθούν στη διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών, έχουν αρνητική επίδραση σε αυτό. 

Το ΠΕΑ κατατάσσει το κτήριο εάν πρόκειται για μονοκατοικία ή εάν πρόκειται να εκδοθεί για ολόκληρη την πολυκατοικία και την κτιριακή μονάδα που αποτελεί το μεμονωμένο διαμέρισμα στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση με βάση τα ηλεκτρονικά συστήματα του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και επίσης προτείνει κάποιες παρεμβάσεις για την βελτίωση της κλάσης αυτής και της μεγάλης εάν υπάρχει ενεργειακής κατανάλωσης.

Πότε χρειάζεται Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, γνωστό και ως Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο για:

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου .
 • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου.
 • Για την ανάρτηση αγγελίας (στον τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτηρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτηρίου στην αγγελία.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτηρίου.
 • Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον .
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 • Όλα τα κτήρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Για την συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

Ποια κτήρια εξαιρούνται από την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται:

 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
 • Κτήρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη
 • Κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
 • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.

Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων (εφόσον η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012 για κτήρια μεγαλύτερα από 50τ.μ. ή νωρίτερα από την 1/1/2016 για κτήρια μικρότερα από 50τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).

Πότε πρέπει να ανανεωθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια.
Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτηρίου.

 

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί;

Ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης χρειάζεται για να εκδοθεί από 1 έως 5 μέρες, αναλόγως το κτήριο υπό επιθεώρηση.

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, προκειμένου να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητό του.

 

Αν το κτήριο καταταχθεί σε χαμηλή κατηγορία μετά την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού έχει συνέπειες για το κτήριο (πχ φορολογικές);

Όχι, δεν υπάρχει κάποια αρνητική συνέπεια για το κτήριο. Αντιθέτως μάλιστα, σε περιπτώσεις επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου (π.χ. «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»), το κτήριο πρέπει να καταταχθεί κάτω από συγκεκριμένη ενεργειακή κατηγορία.

 

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει τις επεμβάσεις – προτάσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

 

Μπορεί να γίνει επιθεώρηση μόνο σε ένα διαμέρισμα ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα.

 

Η έκδοση ΠΕΑ πρέπει να προηγηθεί της διαδικασίας πώλησης ενός ακινήτου;

Ναι πρέπει να προηγείται, γιατί ο συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να αναφέρει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του Π.Ε.Α.

 

Ζητήστε προσφορά για ανακαίνιση σπιτιού

 

 

Η Διαδικασία που ακολουθούμε:

Ενεργειακός Επιθεωρητής πραγματοποιεί πλήρη αποτύπωση και επιμέτρηση του κτιρίου ή της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μετρά με ακρίβεια τις διαστάσεις των κουφωμάτων, και καταγράφει αναλυτικά τις σκιάσεις καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού, καθώς και τον φωτισμό και τον μηχανικό αερισμό σε περίπτωση κτιρίου τριτογενή τομέα.

Στη συνέχεια  πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης και τέλος στην έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.)

Το ΠΕΑ παραδίδεται σε δύο αντίγραφα στον ιδιοκτήτη εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αυτοψίας. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο του ιδιοκτήτη καθώς το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει ισχύ δέκα (10) χρόνια.

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» παρέχει υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας τους με την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και αναβαθμίσεων, όπως μόνωση του κελύφους το κτιρίου και αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης, όπου αυτές είναι απαραίτητες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν  την ευκαιρία, με μειωμένο κόστος, να αναβαθμίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της οικίας τους μέσω βελτιώσεων.

Το πρόγραμμα, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε δικαιούχος, καλύπτει ένα μέρος της συνολικής δαπάνης που μπορεί να φτάνει και το 85% αυτής. Η ρευστότητα που χρειάζεται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω τραπεζικών δανείων σε προνομιακούς όρους. Συγκεκριμένα, το δάνειο θα είναι άτοκο και διάρκειας 4, 5 ή 6 ετών.

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο Ωφελούμενος δεν θα λάβει προκαταβολή. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει ώστε να υπολογιστεί ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι δικαιούχοι είναι σημαντικά αφού βελτιώνοντας την απόδοση της οικίας τους, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα της καθημερινότητάς τους χωρίς να κάνουν την παραμικρή έκπτωση στις ανάγκες τους. 

Δείτε επίσης πρόγραμμα εσπα για ανακαίνιση σπιτιού 2021.

Σκέφτεστε να ανανεώσετε τον χώρο σας; Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα με έπιπλα σπιτιού όπου και θα βρείτε   έπιπλα σαλονιούέπιπλα κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα γραφείου για να ανανεώσετε τον χώρο που επιθυμείτε. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), για το πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται.
 2. Στις επιλέξιμες κατοικίες υπάγονται μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, φέρουν οικοδομική άδεια, υπάγονται βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
 3. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Όπως προκύπτει από τον ετήσιο προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 2021 κτιρίων θα προκηρυχθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2021 το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 80.000  κτιρίων.

Δείτε επίσης για ολική ανακαίνιση σπιτιού ιδέες αλλά και για ανακαίνιση μπάνιου τιμή.

 

Ενδιαφέρεστε να πουλήσετε το ακίνητό σας; Αναζητήστε τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για πώληση ακινήτου.  

Παράλληλα,  αναζητήστε για μετακόμιση συμβουλές από το RECONS και μείνετε ενημερωμένοι για τη διαδικασία της μετακόμισης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τα έργα μας

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.