Καλάθι αγορών

Κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές μέσα στη Μ. Εβδομάδα από το ΥΠΕΝ

Ενέργεια.

Νέα παρτίδα κυρώσεων σε ενεργειακούς επιθεωρητές μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Έπειτα από τις κυρώσεις που υπέγραψε το ΥΠΕΝ τη Μ. Δευτέρα, επανήλθε με νέες, έπειτα από τρεις μόλις μέρες. Δηλαδή, την Μεγάλη Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ εξέδωσε δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές. Όλα αυτά με την υπογραφή των κ.κ. Σταθάκη και Φάμελλου, τρεις μέρες πριν το Πάσχα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

1η περίπτωση: Αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός έτους για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:
 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 42 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων. Με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ. Υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136)
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 42 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων. Με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται ορθά η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζονται στα παραπάνω ΠΕΑ, Υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136)
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136). Καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. Αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση 42 συνολικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: 3 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
 2. Για την 2η παράβαση: 3 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
 3. Για την 3η παράβαση: 6 μήνες αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
2η περίπτωση: χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.148 ευρώ  για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:
 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου. Υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των δύο ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων. Υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136). Καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε.. Αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση των ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 4. Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010 Κοινής Απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ) (ΦΕΚ Β΄ 407). Καθώς εξέδωσε ΠΕΑ σε δυο όμορες κτιριακές μονάδες τριτογενούς τομέα (καταστήματα). Για τις οποίες δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης. Αφού δεν πληρούσαν την έννοια της κτιριακής μονάδας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42). Με αποτέλεσμα την ενεργειακή αποτύπωση και αξιολόγηση τελείως διαφορετικών κτιριακών μονάδων από τις εξεταζόμενες. Υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδαφίου ζ του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων σαράντα οχτώ Ευρώ (648 Ευρώ).

Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας 40 ημερών από την κοινοποίηση τους.

 

Αναλαμβάνουμε φακέλους έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Καλέστε μας στο 2103003038. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς.

Ζητήστε τιμή προσφοράς ανακαίνισης στη παρακάτω φόρμα ή Καλέστε μας στο 2103003038 και σχεδιάστε το χώρο σας με τις νέες τάσεις μαζί με έναν αρχιτέκτονα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα ανακαίνιση σπιτιού. Τέλος δείτε τον απόλυτο οδηγό για την ανακαίνιση του σπιτιού.

  Προτεινόμενες Κατηγορίες

  Ιδέες διακόσμησης

  Η εταιρεία είναι από τις πιο γνωστές, τεχνικές εταιρείες άρτια εξειδικευμένη και καταξιωμένη στο χώρο των κατασκευών και ειδικών κατασκευών αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων. Παρέχει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη, με προτάσεις ανακαίνισης και διακόσμησης του χώρου, γραφείου, ξενοδοχείου, καταστήματος, σπιτιού αλλά και την κατασκευή και εφαρμογή των προτάσεων.

  Ανακαινίσεις

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

  Κατασκευή

  Διακόσμηση

  Μελέτες - Άδειες

  Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

  Άδειες Δόμησης

  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.