Η σημασία του νέου εξ’ οικονομώ

0
25
Ενεργειακή αναβάθμιση.

Όσα πρέπει να γνωρίζεται για το “Νέο εξ’οικονομώ”.Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι κάτι που όλοι πρέπει να θέσουμε σαν προτεραιότητα.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σε μια χώρα με πληθώρα φυσικών πόρων προς εκμετάλλευση, είναι αναγκαία. Ειδικότερα στα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980. Καθώς, δεν υπάρχει καμία θερμομονωτική προστασία. Ενώ το συνολικό ποσοστό των κτιρίων με θερμομόνωση ανέρχεται σε 35%.
Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, η ενέργεια που καταναλώνεται για θέρμανση και δροσισμό φτάνει το 70% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει ένα σπίτι. Επίσης, η απώλεια ενέργειας λόγω κακής μόνωσης του κτιρίου (κέλυφος, οροφή, πάτωμα) και των ακατάλληλων κουφωμάτων μπορεί να φτάσει και το 50%.

Συνολικά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο εγχείρημα είναι τα εξής:

  • Η ενεργειακή αναβάθμιση συντελεί στο χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου ακόμα και σε περιόδους όπου οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.
  • Η ενεργειακή αναβάθμιση κάνει το κτίριο πιο φιλικό προς το περιβάλλον καθώς μειώνονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Η ποιότητα ζωής και οι συνθήκες άνεσης βελτιώνονται, προάγοντας έτσι την παραγωγικότητα.
  • Ένα κτίριο που έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά αυξάνει την αξία του σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης, προσφέροντας χαμηλότερα έξοδα χρήσης.
Με την κατάλληλη επιλογή και χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα η αναβάθμιση γίνεται πιο εύκολα και χωρίς καμία ταλαιπωρία του ιδιώτη. Αφού, υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται την αίτηση και την υλοποίησή της μέχρι τέλους.
Συνεπώς η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να θέσουν σαν προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον.