Η πορεία της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς

Ενεργειακή αγορά.

Η πορεία της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, βρίσκεται σήμερα σε πορεία ραγδαίων και ριζικών εξελίξεων.

Η πορεία της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς εξελίσεται ολοένα και περισσότερο. Οι νέες εξελιγμένες ενεργειακές τεχνολογίες και οι διαχρονικές περιβαλλοντικές επιταγές, τα διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας αλλά και άλλες διακρατικές συμφωνίες και πρωτόκολλα, επιτάσσουν την προσαρμογή και την εναρμόνιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και του θεσμικού της πλαισίου με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αντιλήψεις και επιταγές.

Η πορεία της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τομείς:

 • της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
 • της αύξησης της ανταγωνιστικότητας
 • της επέκτασης και ενίσχυσης των εγχώριων και διακρατικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • φυσικού αερίου και πετρελαίου
 • της ανεξαρτητοποίησης και του διαχωρισμού της παραγωγής από την προμήθεια
 • της ελεύθερης επιλογής προμηθευτή
 • της αύξησης της παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • της αντίστοιχης μείωσης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικές τεχνολογίες καύσης
 • της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • της εξοικονόμησης της ενέργειας
 • και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ένταξη στο Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ

Καλέστε μας στο 2103003039 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας καλέσει το συντομότερο δυνατό