Β. Εσωτερική ανακαίνιση

  Η εσωτερική ανακαίνιση έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αναδιαμόρφωση του χώρου. Με δυνατότητα αναπροσαρμογής ώστε ο χώρος να γίνει πιο πρακτικός και λειτουργικός. Τα στάδια της εσωτερικής ανακαίνισης είναι τα ακόλουθα:

  • Αποξηλώσεις και κατεδαφίσεις τοιχίων. (Σε περίπτωση που το κτίριο είναι αρκετά παλιό θέλει ιδιαίτερη μελέτη ούτως ώστε να μην επηρεασθεί η στατικότητα του κτιρίου)
  • Αποξήλωση των υδραυλικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Αποξήλωση του μπάνιου, της κουζίνας, των ντουλαπών, των δαπέδων, των εσωτερικών κουφωμάτων και των μεσόπορτών
  • Αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση νέας υδραυλικής εγκατάστασης
  • Τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Αναβάθμιση εσωτερικής θερμομόνωσης
  • Τοποθέτηση δαπέδων
  • Τοποθέτηση των επίπλων της κουζίνας και του λουτρού
  • Ολική ανακαίνιση των υπνοδωματίων και του σαλονιού
  • Ελαιοχρωματισμός και τοποθέτηση ταπετσαριών

  Κοινοποίηση