Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

  • Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά
  • Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου
  • Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων
  • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων
  • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
  • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.

  Κοινοποίηση