Τα κριτήρια συμμετοχής στο Νέο Εξοικονομώ είναι τα εξής:

    • Το κτίριο θα πρέπει να έχει νόμιμη άδεια
    • Το ενεργειακό πιστοποιητικό να είναι κατηγορίας Δ και χαμηλότερης
    • Το προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα

    Κοινοποίηση