«Εξοικονομώ»: Εκταμιεύσεις δανείων & αξιοποίηση επιστροφών

0
28
Από επιστροφές δανείων η οικονομική κάλυψη του Εξοικονομώ κατ' οίκον

Από επιστροφές δανείων η οικονομική κάλυψη του Εξοικονομώ κατ’ οικόν.

Με απόφαση που ανακοινώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2017, τροποποιείται η ΚΥΑ για το Εξοικονομώ κατ’ οίκον. Από επιστροφές δανείων η οικονομική κάλυψη του Εξοικονομώ κατ’ οίκον,

Πιο αναλυτικά:

Ως καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ορίζεται η 31.01.2017. Η εκταμίευση δανείων θα γίνει στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους λογαριασμούς των αναδόχων-προμηθευτών.

Επίσης, προστίθεται παράγραφος που αναφέρει ότι «Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης, τα διαχειριστικά κόστη καλύπτονται από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Τα οποία προέρχονται από επιστροφές δανείων ή και λοιπούς εθνικούς πόρους».

Τέλος, το έβδομο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου πραγματοποιείται από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το αργότερο έως 31.01.2017.»

Εξοικονομώ κατ' οίκον
«Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης, τα διαχειριστικά κόστη καλύπτονται από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Τα οποία προέρχονται από επιστροφές δανείων ή και λοιπούς εθνικούς πόρους».

Τα έργα των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Όταν πιστοποιηθούν οι δαπάνες και το φυσικό αντικείμενο του έργου τότε θα λάβουν την αντίστοιχη άμεση ενίσχυση οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Φυσικά, με βάση τα δικαιολογητικά και τους όρους του προγράμματος.

Προκαταβολή προβλέπεται μόνο για όσους κάνουν χρήση τραπεζικού δανεισμού. Τι γίνεται με όσους θα λάβουν δάνειο από κάποια από τις δέκα τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα; Η καταβολή της επιχορήγησης τους και η εκταμίευση του συνολικού ποσού ολοκληρώνονται μέσα σε δύο μήνες, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης.