Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ποσοστά επιδότησης τις κλίμακες και τα κριτήρια του Εξοικονομώ κατ οίκον

Εξοικονομώ κατ οίκον.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Εξοικονομώ κατ οίκον: Μάθετε τα ποσοστά επιδότησης και τα κριτήρια.

Αξίζει να μάθετε περισσότερα για τις οικονομικές λεπτομέρειες του προγράμματος, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης της χώρας. Καθώς οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος έρχονται δεύτερα.Το νέο πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών, εκ των οποίων τα 292 εκ. Ευρώ προβλέπεται να είναι δημόσια δαπάνη( 248 εκ. από το ΕΠΑΝΕΚ και 44 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ). Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλων των ειδών τα κτίρια και οι κτιριακής μονάδες (διαμερίσματα) οικιακής χρήσης.

Πρέπει, λοιπόν, να καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις:

  • Να πληρούν τα κριτήρια εισοδηματικών περιορισμών που αναλύονται πιο κάτω και
  • Ο προϋπολογισμός των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας να μην υπερβαίνει τα 250€/m² με ανώτατο όριο ποσού προϋπολογισμού εργασιών 25.000€.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ευεργετικά πλεονεκτήματα σε χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες. Καθώς το ποσοστό επιδότησης μπορεί σε συνδυασμό με άλλα κοινωνικά κριτήρια να φτάσει εώς και 70%.
Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ” χωρίζει τους δικαιούχους σε 6 κατηγορίες- κλίμακες και ανάλογα υπάρχουν αυτές οι κλίμακες επιδότησης.

Οι κλίμακες και οι εισοδηματικοί περιορισμοί απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα που αναφέρει και αναλυτικά τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης:

 

Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Επιδότηση Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος Μέγιστη Επιδότηση
0-10.000€ 0-20.000€ 60% 5% 70%
10.000€-15.000€ 20.000€-25.000€ 50% 5% 70%
15.000€-20.000€ 25.000€-30.000€ 40% 5% 70%
20.000€-25.000€ 30.000€-35.000€ 35% 5% 70%
25.000€-30.000€ 35.000€-40.000€ 30% 5% 50%
30.000€-35.000€ 40.000€-45.000€ 25% 5% 50%
>35.000€ >45.000€ 0% 0% 0%

 
Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι το μέγιστο ποσό για το οποίο μπορείτε να πάρετε επιδότηση είναι 25.000€. Δηλαδή ο προϋπολογισμός δαπανών από το πρόγραμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000€ με Φ.Π.Α.
Για παράδειγμα: Έστω μια οικογένεια που συγκεντρώνει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα περίπου 32.000€. Και το ετήσιο ατομικό εισόδημα του ενός ή και των δυο συζύγων δεν ξεπερνά τις 25.000€ και έχει 2 ανήλικα παιδιά ,μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα. Και δικαιούται 45% επιδότηση των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Αν το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιδότησης είναι διαθέσιμο και δεν θέλετε να πάρετε τραπεζικό δάνειο, μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα καθώς ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Έτσι, οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δικά τους κεφάλαια, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του.

Κατηγορίες Προιόντων