Εξοικονομώ κατ' οίκον: Μάθετε ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια ένταξης

Εξοικονομώ κατ' οίκον.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Μάθετε την διαδικασία και τα στάδια ένταξης για το Εξοικονομώ κατ’ οίκον. Στο νέο πρόγραμμα η διαδικασία θα γίνει περισσότερο αυτοματοποιημένη.

Πλέον, στο νέο πρόγραμμα η διαδικασία θα γίνει περισσότερο αυτοματοποιημένη και ψηφιακά που θα διευκολύνει και τους ενδιαφερόμενους και τους παρόχους των εργασιών. Καθώς προβλέπεται αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση και των δυο μερών.

  1. Εάν υπάρξει συμμετοχή τραπεζικού δανεισμού στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού, πρώτα ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου- αιτούντα. Διαφορετικά προχωράμε στο στάδιο 2.
  2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια της τράπεζας για να μπορέσει να δανειστεί το μέρος των χρημάτων που έχει προϋπολογιστεί, καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση του με τα δικαιολογητικά. Και γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση που καθορίζει δυο σημαντικά σημεία της αίτησης. Πρώτον, αν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Και δεύτερον, τον ελάχιστο στόχο ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας που πρέπει να επιτευχθεί μετά τις παρεμβάσεις. Αυτό διατυπώνεται από το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ή Π.Ε.Α.) και συναποφασίζονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ”. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να συνεργαστείτε με τον επιθεωρητή και να αναλάβει ως σύμβουλος έργου. Καθώς και να λάβετε επιδότηση για το ποσό της αμοιβής του.
  3. Σε αυτό το στάδιο πλέον μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της αίτησης σας ηλεκτρονικά και να πληροφορηθείτε οποιαδήποτε στιγμή για την ένταξη σας ή μη στο πρόγραμμα επιδότησης.
  4. Στη συνέχεια συγκεντρώνετε τις γραπτές προσφορές των προμηθευτών ,δηλαδή των εταιριών που θα αναλάβουν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.
  5. Εφόσον έχει εγκριθεί η αίτηση σας, ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της γραφειοκρατείας. Και μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες που έχουν αποφασιστεί και εγκριθεί ότι θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον.
  6. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ακολουθεί η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες. Και ότι επιτεύχθηκε ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του προγράμματος που τέθηκε στο στάδιο 2. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω εκδίδεται το δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
  7. Εφόσον λοιπόν όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τα προσχέδια γίνεται και η προσκόμιση των τελευταίων δικαιολογητικών.

Κατηγορίες Προιόντων