Καλάθι αγορών

Ανακαίνιση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη και τις ιδιαιτερότητες του χώρου του, ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα την χρήση για την οποία προορίζεται, εκπονούμε με υπευθυνότητα τη σχεδιαστική μελέτη. Κύριες επιδιώξεις μας σε μια ανακαίνιση σπιτιού αποτελούν η εργονομία και η αισθητική.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και μελέτη του χώρου,  την ερευνά αγοράς και επιλογής υλικών καθώς επίσης και την υλοποίηση και επίβλεψη των εργασιών, είτε πρόκειται για επαγγελματικό είτε για οικιακό χώρο. Με γνώμονα τις καθαρές σχεδιαστικές γραμμές και την χρήση των κατάλληλων υλικών, χρωμάτων και επίπλων, σκοπός μας είναι να δώσουμε αέρα ανανέωσης στο χώρο σας δίνοντας του χαρακτήρα και λειτουργικότητα.

Στόχος είναι η δημιουργία χώρων που ξεφεύγουν από τα κλασικά πρότυπα και εναρμονίζονται με την αισθητική και τις ανάγκες του πελάτη. 

Η ανακαίνιση ενός χώρου είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία για να στεφθεί με επιτυχία απαιτείται Συνέπεια, Εμπειρία και Οργανωτικότητα.

Αφού μελετήσουμε τον χώρο καταγράψουμε τα προβλήματα αλλά και τα δυνατά του σημεία οδηγούμαστε σε λύσεις προτάσεις για εσάς και υλοποιούμε την πρόταση που επιλέξατε με σκοπό ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα πάντα εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Είμαστε εδώ για να παρέχουμε τόσο  για την ανακαίνιση σπιτιού ιδέες όσο  και για τη διακόσμηση γραφείου

Μελέτη

Τα βήματα που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένης μελέτη Αρχιτεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων είναι:

Α. Προκαταρκτική Μελέτη 

Γίνεται αυτοψία του χώρου και πλήρης επιμέτρηση. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν σκοπό την κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις ιδιαιτερότητες του χώρου.

 1. Επίσκεψη στον υπό διαμόρφωση χώρο προκειμένου να αποτυπώσουμε και να καταγράψουμε την υπάρχουσα κατάσταση. 
 2. Φωτογράφιση του χώρου 
 3. Συζήτηση με τον πελάτη με σκοπό την κατανόηση των αναγκών του και των ιδιαιτεροτήτων  του χώρου.
 4. Καθορισμός του οικονομικού ορίου που θέτει ο πελάτης
 5. Ορισμός εργονομίας και λειτουργικότητας του χώρου
 6. Διερεύνηση αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών του πελάτη
 7. Συζήτηση πάνω σε θέματα μορφολογίας, διακόσμησης και αισθητικής καθώς και ειδικών κατασκευών και εξοπλισμού του χώρου

Β. Διαδικασία  Μελέτης 

H Μελέτη του έργου εκπονείται σε τρεις ενότητες:

Ανάπτυξη των ιδεών της Μελέτης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικές κατόψεις, αποτυπώνουμε και σχεδιάζουμε την κάτοψη της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου. Δημιουργούμε και αναπτύσσουμε τις ιδέες μας, ώστε να προσδιορίσουμε όλες τις αρχιτεκτονικές λύσεις και εφαρμογές που εκπληρώνουν τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του έργου.

Προμελέτη & Μελέτη εργονομίας

Η προμελέτη είναι το βασικό αρχικό βήμα, πάνω στο οποίο δομείται η οριστική μελέτη. Γίνονται τα πρώτα σχέδια όπου παρουσιάζεται η αρχική αρχιτεκτονική ιδέα. Επίσης μετά την έρευνα αγοράς παρουσιάζονται υλικά και τεχνοτροπίες. Ο συνδυασμός των δυο μας οδηγεί και σε ένα πρώιμο προϋπολογισμό έργου.
1. Διερεύνηση εργονομίας χώρου σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες του έργου.
2. Αρχική μελέτη της αρχιτεκτονικής κάτοψης. Σχεδιασμός κατόψεων (εναλλακτικές προτάσεις) σχετικά με την νέα διαρρύθμιση του χώρου, με αναλυτικές διαστάσεις επίπλων, εξοπλισμού κ.α.
3. Προτάσεις άνοψης για κρυφούς φωτισμούς κ.α.
4.Προτάσεις διαμόρφωσης

Σύσκεψη με τον πελάτη για μια εκτενή συζήτηση με θέματα:

1. Παρουσίαση των εναλλακτικών προτάσεων
2. Συζήτηση πάνω στις προτάσεις και επιλογή από κοινού της καταλληλότερης πρότασης
3. Οριστικοποίηση λεπτομερειών
Οι απόψεις του πελάτη σχετικά με τις εναλλακτικές προτάσεις της προμελέτης υποστηρίζονται, επεξεργάζονται και προσαρμόζονται, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την ιδανικότερη λύση που θα καλύπτει στο απόλυτο τις αισθητικές και εργονομικές ανάγκες του.

Γ. Οριστική Μελέτη

Κατόπιν συζήτησης φτάνουμε στο τελικό στάδιο της μελέτης οριστικοποιώντας το σχεδιασμό και καταλήγοντας στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
Η οριστική αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω σχέδια:

 • Σχεδιασμό κάτοψης με διάταξη επίπλωσης
 • Ανόψεις επένδυσης οροφών
 • Κατόψεις επένδυσης δαπέδων
 • Τομές
 • Σχεδιασμό όψεων
 • Κατασκευαστικά σχέδια δομικών στοιχείων
 • Κατασκευαστικά σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών
 • Μελέτη παροχών (ηλεκτρολογικών & υδραυλικών)
 • Μελέτη φωτισμού
 • Μελέτη υλικών
 • Μελέτη χρωμάτων. Η επιλογή των χρωμάτων που εφαρμόζονται σε ένα χώρο δεν πρέπει να γίνεται τυχαία. Η προσωπικότητα και τα αισθητικά κριτήρια του χρήστη καθώς και το είδος του χώρου πρέπει να καθορίζουν την τελική επιλογή.
 • Δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του χώρου. Ο φωτορεαλιστικός σχεδιασμός μπορεί να μας δείξει τη συμπεριφορά των χρωμάτων, του φωτισμού, των αντιθέσεων, καθώς επίσης τις υφές αλλά και την γεωμετρία (δηλαδή το σχήμα) των αντικειμένων μέσα στο χώρο.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός της κάτοψης αποτυπώνει την οριστική εσωτερική αρχιτεκτονική μελέτη και περιλαμβάνει την εσωτερική διαρρύθμιση και διάταξη των επίπλων, ειδικών κατασκευών, τοιχοποιίας, δομικών στοιχείων, θερμαντικών και κλιματιστικών σωμάτων κ.α. με πλήρη περιγραφή των διαστάσεων τους. Στην οριστική μελέτη περιλαμβάνονται λεπτομερώς τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία κατατίθενται και στα αντίστοιχα σχέδια:

 • Περιγραφή οριστικής μελέτης κατασκευαστικών σχεδίων
 • Σχεδιασμός δομικών στοιχείων (τζάκια, χτιστά έπιπλα, κατασκευές γυψοσανίδας, κρυφοί φωτισμοί κ.α.)
 • Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών (κινητά έπιπλα, επιτοίχια  και εντοιχισμένα έπιπλα, εσωτερική σκάλα, κουφώματα εσωτερικού χώρου, κιγκλιδώματα κ.α.)
 • Σχεδιασμός επένδυσης οροφών (επενδύσεις με γυψοσανίδα, ξύλινες επενδύσεις κ.α.)
 • Σχεδιασμός επένδυσης τοίχων (λιθοδομές, γύψινες διακοσμήσεις, ξύλινες επενδύσεις, ταπετσαρίες κ.α.)
 • Σχεδιασμός επένδυσης δαπέδων (πλακάκια, μάρμαρα, πέτρα, κ.α.)
 • Σχεδιασμός κουζίνας (σχεδιασμός ειδικών κατασκευών)
 • Σχεδιασμός μπάνιων / WC 
 • Μελέτη φωτισμού και σχεδιασμός θέσεων φωτιστικών σωμάτων
 • Προσδιορισμός θέσεων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών παροχών
 • Προσδιορισμός θέσεων συστημάτων οπτικοακουστικών, επικοινωνίας, αυτοματισμού και ασφάλειας

Τα έργα μας

Προτάσεις υλικών και εξοπλισμού χώρου

Πραγματοποιούνται επιλογές υλικών και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων, σύμφωνα με την οριστική μελέτη:

 • Υλικά δομικών στοιχείων
 • Επενδυτικά υλικά τοίχων, δαπέδων και οροφών
 • Υλικά ειδικών κατασκευών (κουζίνας, μπάνιων / WC κ.α.)
 • Σύνθεση χρωμάτων – τεχνοτροπίες – εικαστικές παρεμβάσεις (τοιχογραφίες κ.α.)
 • Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας
 • Είδη υγιεινής μπάνιων / WC
 • Διακόπτες – πρίζες
 • Είδη κιγκαλερίας
 • Έπιπλα
 • Φωτιστικά σώματα (σποτς, οροφής, επιτοίχια, επιδαπέδια κ.α.)
 • Διακοσμητικά υλικά (υφάσματα, κουρτίνες, τάπητες, ταπετσαρίες κ.α.)
 • Διακοσμητικά αντικείμενα και έργα τέχνης κ.α.

Υπηρεσίες Επίβλεψης

Παρέχουμε επίβλεψη, από το αρχικό στάδιο υλοποίησης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη:

 • Σωστή εφαρμογή της μελέτης
 • Τήρηση όλων των κατασκευαστικών και ποιοτικών προδιαγραφών
 • Παρέχονται διαρκώς τεχνικές συμβουλές και δίνονται λύσεις σε θέματα και προβλήματα που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου

Οργάνωση έργου

Έχοντας ως αρχή τα τελικά σχέδια γίνεται και η τελική ανάλυση των κοστολογίων καθώς επίσης ορίζεται και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου

 • Αναλυτική οικονομική προσφορά κατασκευής
 • Απαρίθμηση των τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν βάση της οριστικής μελέτης
 • Προϋπολογισμός υλικών, εξοπλισμού
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Οργάνωση εργοταξίου και επίβλεψη

 • Συντονισμός όλων των συνεργείων, ώστε η πορεία των τεχνικών εργασιών να εξελίσσεται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
 • Παράδοση του έργου,  χωρίς υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού
 • Συνεχής παρακολούθηση των εργασιών για την εξασφάλιση της ποιότητας κατασκευής.

Κατασκευή- Υλοποίηση

Εξωτερικές εργασίες οικίας

- Επισκευή εξωτερικών τοίχων κτιρίου.
- Βάψιμο Εξωτερικών Τοίχων
- Εξωτερική Θερμομόνωση / Στεγανοποίηση Ταράτσας
- Κατασκευή κεραμοσκεπής
- Συστήματα σκίασης
- Ανακατασκευή πισίνας
- Κατασκευή πισίνας
- Τοποθέτηση πέτρας εξωτερικά

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

-Πραγματοποίηση ελέγχου στην εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του διαμερίσματος.
- Τροποποίηση του εσωτερικού δικτύου ισχυρών ρευμάτων αν αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτάσεων για το λουτρό και την κουζίνα.
- Αλλαγή πριζοδιακοπτών
- Καλωδίωση του χώρου για τηλεόραση και φωτισμό
- Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων και κλιματιστικού

Οικοδομικές εργασίες

-Πραγματοποίηση ελέγχου στην εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του διαμερίσματος.
- Τροποποίηση του εσωτερικού δικτύου ισχυρών ρευμάτων αν αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτάσεων για το λουτρό και την κουζίνα.
- Αλλαγή πριζοδιακοπτών
- Καλωδίωση του χώρου για τηλεόραση και φωτισμό
- Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων και κλιματιστικού

Ξυλουργικές εργασίες

-Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ερμαρίων κουζίνας
- Προμήθεια και τοποθέτηση ντουλαπών στα υπνοδωμάτια
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών
- Επισκευή – τρίψιμο και λουστράρισμα – των ξύλινων δαπέδων στα υπνοδωμάτια του διαμερίσματος.

Υδραυλικές εργασίες

-Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ΖΝΧ
- Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο λουτρό
- Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας κουζίνας, και νεροχύτη

Αποξηλώσεις – καθαιρέσεις

Κουφώματα

-Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένης εξώθυρας με κλειδαριά ασφαλείας
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων

Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων

Πακέτα Ανακαίνισης

Πακέτα ανακαίνισης σπιτιου ή διαμερίσματος για 60m2 , 80m2 και 100m2

Eτοιμάσαμε μερικά πακέτα  ανακαίνισης για να αποκτήσετε μια εικόνα του κόστους και των εργασιών.
Κάθε πακέτο έχει τις εργασίες και στο τέλος θα δείτε και αναλυτική περιγραφή των εργασιών για κάθε πακέτο.

Έτσι θα αποκτήσετε μια συνολική εικόνα των εργασιών.

Το κόστος ανακαίνισης σπιτιού  είναι ενδεικτικό και θα προσαρμοστούν οι εργασίες και η τελική τιμή προσφοράς μας στις δικές σας ανάγκες.

60m2 premium

Premium Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 60 m2 / 1 υπνοδωμάτιο
10.500
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Πόρτα ασφαλείας
 • Ξύλινο πάτωμα
 • Ντουλάπα
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

60m2 silver

Silver Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 60 m2 / 1 υπνοδωμάτιο
15.500
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Πόρτα ασφαλείας
 • Ξύλινο πάτωμα
 • Ντουλάπα
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

60m2 gold

Gold Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 60 m2 / 1 υπνοδωμάτια
21.000
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Πόρτα ασφαλείας
 • Ξύλινο πάτωμα
 • Ντουλάπα
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

80m2 premium

Premium Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 80 m2 / 2 υπνοδωμάτια
10.500
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

80m2 silver

Silver Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 80 m2 / 2 υπνοδωμάτια
15.500
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

80m2 gold

Gold Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 80 m2 / 2 υπνοδωμάτια
21.000
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

100m2 premium

Premium Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 100 m2 / 3 υπνοδωμάτια
17.500
 • Ανακαίνιση λουτρού
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

100m2 silver

Silver Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 100 m2 / 3 υπνοδωμάτια
26.000
 • Ανακαίνιση λουτρού
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Ξύλινο πάτωμα
 • Πόρτα ασφαλείας
 • Ντουλάπα
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες

100m2 gold

Gold Πακέτο Ανακαίνισης Διαμερίσματος 100 m2 / 3 υπνοδωμάτια
35.000
 • Ανακαίνιση λουτρού
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Δάπεδα
 • Κουφώματα
 • Πόρτα Ασφαλείας
 • Ντουλάπες
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Χρωματισμούς
 • Ηλεκτρολογικό έλεγχο – Πριζοδιακόπτες
 • Επαγγελματίες  τεχνίτες με εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών εργασιών και στις ανακαινίσεις σπιτιών , είτε μιλάμε για ολική ανακαίνιση σπιτιού  είτε για μερική ανακαίνιση, δουλεύουν με όρεξη και αγάπη για αυτό που κάνουν εστιάζοντας πάντα στις διαφορετικές προτιμήσεις του εκάστοτε πελάτη.
 • Προσαρμόζουμε το κόστος ανάλογα με το ποσό που είστε διατεθειμένοι να δαπανήσετε για στις εργασίες του σπιτιού σας. 
 • Σας δίνουμε ένα πλάνο με τον χρόνο που απαιτείται για να σας παραδώσουμε το έργο σας και το τηρούμε. 
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη τους.

Τα έργα μας για την ανακαίνιση σπιτιού  διακρίνονται για την ποιότητα και τη διάρκεια στον χρόνο αφού διαθέτουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των εργασιών μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχεδιάζετε ένα νέο σπίτι ή ανακαινίζετε μια υπάρχουσα ιδιοκτησία; Το γραφείο μας είναι το πλέον κατάλληλο για να σας βοηθήσει να βρείτε τις καλύτερες λύσεις για τον σχεδιασμό και τη διάταξη του χώρου. Θα σας βοηθήσουμε από την ιδέα έως την κατασκευή. Επισκεφθείτε σελίδα μας για συμβουλές και ιδέες και επικοινωνήστε μαζί μας για μια άμεση προσφορά

Εκτός από ανακαίνιση σπιτιού Αθήνα εξυπηρετούμε και άλλες περιοχές. 

Προτεραιότητα μας είναι να μετατρέψουμε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο σε μια δυναμική, αρμονική και όμορφη εμπειρία διαβίωσης.

Ανακαλύψτε τα εξαιρετικής ποιότητας έπιπλα γραφείου, έπιπλα κήπου, παιδικά έπιπλα που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δημιουργείστε τον χώρο που ονειρεύεστε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τα έργα μας

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.