Καλάθι Αγορών

T. 2103003039 Δ -Τ 09:00-17:00  | Τριτη – Πεμπτη 10.00 – 18.00 | Παρασκευή 10.00 – 18.00 *Αντικαταβολή έως 150€

Άδειες Δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση της απαιτούμενης από το νόμο Οικοδομικής Άδειας και την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας καθώς επίσης και όλη την διαδικασία για την επιτυχή έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Άδειες Δόμησης

Σύμφωνα με άρθρο 29 του Ν.4495/2017, Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

 • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων, 
 • Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 4,
 • Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
 • Κατασκευή πισίνας,
 
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,
 • Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
 • Εργασίες της παραγράφου 2, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ,
 • Νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι μια απλούστερη Πολεοδομική Άδεια, ενώ εκδίδεται σε μικρότερο χρόνο – κόστος και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Τοποθέτηση σκαλωσιάς
 • Εξωτερικό βάψιμο ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • Εξωτερική θερμομόνωση
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση σκαλωσιάς
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση σκαλωσιάς
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • Ανακατασκευή στέγης
 • Λειτουργική συνένωση χώρων
 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • Κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών
 • Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.
 • Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή
 
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων
 • Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο
 • Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις
 • Περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης
 • Περίφραξη με συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα
 • Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.

Άδειες Λειτουργίας

Προτού προβείτε σε μίσθωση κάποιου χώρου με στόχο να στεγάσετε την επιχείρησή σας  απευθυνθείτε στους αρμόδιους μηχανικούς μας ώστε να διερευνήσουν βάσει των εγγράφων (παραδείγματος χάρη εάν επιτρέπεται η εγκατάσταση της εν λόγω χρήσης από το Καταστατικό της πολυκατοικίας), των πολεοδομικών και υγειονομικών διατάξεων και των υφιστάμενων σχεδίων της Πολεοδομίας εάν μπορεί να εκδοθεί η Άδεια.

Εφόσον έχει γίνει ο ανωτέρω ιδιαιτέρως σημαντικός έλεγχος, ενημερώνουμε διεξοδικά τον πελάτη σε σχέση με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ο χώρος σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε σχέδιο πρότασης του χώρου αλλά και να το υλοποιήσουμε, καθώς διαθέτουμε τα κατάλληλα συνεργεία τα οποία εργάζονται αποτελεσματικά και συντονίζονται με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που ορίζουμε.

Αναλαμβάνουμε έκδοση αδειών λειτουργίας για:

 • Επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής
 • Κέντρο Διασκέδασης
 • Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
 • Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Θέατρο και κινηματογράφος
 • Εκπαιδευτήριο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών
 • Ιατρείο, οδοντιατρείο
 • Ξενοδοχείο και λοιπά τουριστικά καταλύματα κ.ά.

Η Διαδικασία που ακολουθούμε:

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτεί η εκάστοτε περίπτωση.
 • Αυτοψία στον χώρο από Μηχανικό, εφόσον απαιτείται από την εκάστοτε περίπτωση.
 • Σύνταξη των αναγκαίων μελετών και σχεδιασμός κατόψεων, όψεων, τομών κτλ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή των μελετών και σχεδίων στο σύστημα e – adeies του ΤΕΕ και έκδοσης της Άδειας.
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού για το ΙΚΑ, άνοιγμα καρτέλας οικοδομικών ενσήμων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.